wykaz podręczników sp

Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej Nr 8
im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
rok szkolny 2020/2021

W klasach  I - VIII podręczniki i ćwiczenia zakupowane są z DOTACJI CELOWEJ NA PODRĘCZNIKI MEN. 
Rodzice zakupują jedynie podręczniki do nauki religii.