SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 22.02.21 do 26.02.21

 

 

Poniedziałek 22.02.2021

 

   J. Kaźmierska
 U. Markowska
 B. Prus
     
 1    2c - M. Sochoń
 8a - zwolniona
     
 2    2c - M. Sochoń  8a - zwolniona      
 3  8b - zwolniona
 2c - M. Sochoń
7a - zwolniona
     
 4  6d -zwolniona
 2c - M. Sochoń  6c - zwolniona
     
 5  7a -zwolniona
   4a - zwolniona      
 6  6d -zwolniona
   
     
 7  4a -zwolniona

     
 
 8  
       
 9            
10            

 

Wtorek 23.02.2021

   B. Prus
 U. Markowska  J. Kaźmierska
 
   
 1  
 
 
 
 
 2  8a- zwolniona
         
 3  6c- zwolniona
 8b -zwolniona
   
 
 4  6c- zwolniona
       
 
 5  4a - zwolniona
       
 6  7a - zwolniona
     
   
 7  7a- zwolniona   2c - M. Sochoń    
   
 8  
  2c - M. Sochoń    
   
 9     2c - M. Sochoń        
10            

 

 

Środa 24.02.2021

   B. Prus
 U. Markowska
 J. Kaźmierska
 E. Kateusz  
 
 1  
  2c - M. Sochoń
   4c - zwolniona    
 2     2c - M. Sochoń
 
     
 3  
  2c - M. Sochoń
 4a -zwolniona
     
 4  4a - zwolniona   2c - M. Sochoń  8b -zwolniona


 
 5  6c- zwolniona
  2c - M. Sochoń  7a -zwolniona
     
 6  8a- zwolniona  
 6d zwolniona
     
 7  
   
   
 
 8        4b - -zwolniona    
 9
 
     7c -zwolniona
   
 10        7a -zwolniona    

 

 

Czwartek 25.02.2021

   B. Prus
 U. Markowska
 J. Kaźmierska
  E. Kateusz  
 
 1
 
 
     
 2  
 
 
 
   
 3  
 
6d -zwolniona
     
 4 7a - zwolniona   4a -zwolniona
     
 5  4a - zwolniona  
7a -zwolniona

 

   
 6  4a - zwolniona

 
     
 7    
   4a -zwolniona
 
 
 8    2c - M. Sochoń

     
 9
  2c - M. Sochoń
 7b -zwolniona    
10     2c - M. Sochoń
     

 

Piątek 26.02.2021

 

   B.Prus  U. Markowska  J. Kaźmierska
     
 1  
 
       
 2
 
 8b -zwolniona
     
 3  
 
 7a -zwolniona
      
 4  6c - zwolniona
   
     
 5  8a - zwolniona
   4a - zwolniona
     
 6  7a - zwolniona
 2c - M. Sochoń
 8b -zwolniona
     
 7     2c - M. Sochoń  6d - zwolniona
   
 
 8
 2c - M. Sochoń  
   
 
 9    
       
10